Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Search

 
Clear    
List of service providers
Total Records: 35
Provider ID Ascending Descending company ID Ascending Descending Provider Ascending Descending Town Ascending Descending
27  359 75 946  Disig, a.s.  Bratislava 2 
51 265 125  DNS a.s., organizačná zložka Slovensko  Bratislava 
17 321 204  EEA s.r.o.  Bratislava 
31  36 597 767  eSOLUTIONS s.r.o.  Košice 
35  31 563 538  Esprit spol. s r. o.  Banská Štiavnica 
17 321 450  exe, a.s.  Bratislava 
10  36 033 987  GAMO a.s.  Banská Bystrica 
21  31 586 163  HOUR, spol. s r.o.  Žilina 
29  31 337 147  IBM Slovakia  Bratislava 
17  292 22 389  InQool a.s.  Brno 

Certified

U1

IaaS    37
PaaS    82
SaaS    53
 

U2

IaaS    15
PaaS    12
SaaS    14
 

U3

IaaS    4
PaaS    0
SaaS    15