Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
company ID  
   35 788 402
Address 1  
  Jilemnického 3
Address 2  
  NULL
Town  
  Trenčín
ZIP  
  911 01
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Cloud zervices of
Total Records: 1
 


55 SaaS U2

Registre e-VÚC


CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
Agendový informačný systém pre povoľovacie orgány podľa zákonov 578/2004, 362/2011, 538/2005 a pre správu agendy samosprávnych krajov v zmysle zákona 448/2008 vo forme webovej aplikácie, poskytovaný formou Software-as-a-Service.
e-Gov služby Registre, e-VÚC , Crystal consulting C2I2A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    1
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0