Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
V1.0 Beta

Vyhľadať službu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Zrušiť filter 
Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
Počet záznamov 526
 


1 SaaS U1

Služba podpory schvaľovania dotácii v informačnom systéme schvaľovania dotácií (ISSD - SaaS)


ANASOFT APR, spol. s r.o.
Služba je zameraná na elektronizáciu žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle osobitných zákonov a proces ich hodnotenia.
Data warehousing SaaS C1I0A0

 
 
 
 


2 SaaS U3

SAP SuccessFactors Compensation


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Compensation – Odmeňovanie. Tento modul zabezpečuje podporu procesov odmeňovania, umožňuje nastavovať výpočty odmien podľa daných systematických pravidiel a rozpočtu, ale tiež kalkulovať jednorazové odmeny, apod.

Kľúčové funkcie predstavujú:

• Základný plat, krátkodobé odmeňovanie, dlhodobé odmeňovanie
• Nastavenie kompenzácií
• Odmeny a uznanie

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Compensation môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/performance-compensation.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAp, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


3 SaaS U3

SAP SuccessFactors Employee Central


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Employee Central – Personalistika.

Jadro celého systému predstavuje modul SuccessFactors Employee Central , ktorý pokrýva všetky "core" potreby personalistiky, ako sú správa zamestnaneckých údajov, pracovných pozícií, organizačná štruktúra, evidencia dochádzky, podklady pro výpočet mzdy, apod. Modul je úzko prepojený s ostatnými modulmi systému – informácie uložené v Employee Central sú k dispozícii pre využitie v ďalších moduloch a naopak.

Kľúčové funkcie predstavujú:

• HR transakcie vrátane zmien
• Nové zamestnanci
• Správa pozícií
• Globálne benefity
• Prítomnosti/neprítomnosti
• Mzdové listy
• Vykazovanie a reporting
• Integrácia a nástroje na rozširovanie funkčnosti
• Mobilné rozhranie
• Portál

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Employee Central môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/core-hr-payroll/employee-central.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP HR, C2I2A2

 
 
 
 


4 SaaS U3

SAP SuccessFactors Learning


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Learning – Vzdelávanie.

Predstavuje komplexnú platformu pre správu školiacich kurzov a ich obsahu. Platforma je otvorená podľa štandardu OCN (Open Content Network). Samozrejmosťou je tiež podpora mobilných zariadení.

Doplnkovým komponentom je SuccessFactors Analytics , ktorý umožňuje analyzovať všetky náklady investované do školenia a rozvoja (vrátane preddefinovaných metrík, zabudovaných benchmarkov, trendových analýz, apod.).

Kľúčové funkcionality:

Learning Management System (LMS)

LMS Content Storage and Premium Content Management

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Learning môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/learning-development/learning.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


5 SaaS U3

SAP SuccessFactors Onboarding


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Onboarding – Nástup.

Systémová podpora pre riadenie nástupu nového zamestnanca. Modul je využívaný aj pre podporu procesov zmeny pracovnej pozície ("crossboarding"), a tiež ukončenie pracovného pomeru ("offboarding").

Kľúčové funkcie:
- Správa formulárov
- Riadenie úloh a procesov
- Portál pre nových zamestnancov
- Centrum dokumentov
- Reporting
- Integrácia SAP SuccessFactors HCM Suite a integrácia tretích strán

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Onboarding môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/recruiting-onboarding/employee-onboarding.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


6 SaaS U3

SAP SuccessFactors Performance & Goals


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html
SAP SuccessFactors Performance & Goals – Výkon a ciele

S lúži pre definíciu cieľov a predbežné sledovanie výkonnosti zamestnancov.

Kľúčové funkcie:
- Riadenie cieľov
- Riadenie výkonnosti
- 360 hodnotenie / viac hodnotové hodnotenie
- Kalibrácia výkonu
- Nepretržité riadenie výkonnosti

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Performance & Goals môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/performance-compensation/performance-goals.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


7 SaaS U3

SAP SuccessFactors Recruiting


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Recruiting – Nábor

SuccessFactors Recruiting predstavuje komplexný modul pre riadeniu procesov náboru. Skladá sa z 3 hlavných komponentov:

Recruiting Management – zakladanie a schvaľovanie požiadaviek na nábor a riadenie procesov náboru, organizácia pohovorov, komunikácia s kandidátmi, až po ponuku pre vybraného kandidáta.

• Kľúčové funkcie tvoria: • Správa požiadaviek na nábor
• Riadenie kandidátov
• Vyhľadávanie v kandidátoch/životopisoch
• Podpora mobilných technológií
• Reporting a analytika
• Integrácia na riešenia tretích strán (portály na hľadanie práce napr. profesia)


Recruiting Marketing – vytváranie kariérnych stránok s dôrazom na jednoduchosť tvorby pozícií a ich publikovanie, vrátane využitia mobilných zariadení. Dôraz je kladený na prácu s komunitou budúcich uchádzačov tak, aby ich zásoba bola k dispozícii okamžite pri vzniku požiadavky na novú pozíciu.

Recruiting Posting – efektívny nástroj umožňujúci automatické publikovanie na kariérne stránky, ako napr. Profesia.sk, linkedin a viac ako 1.100 ďalších portálov a 2.500 univerzít.

Súčasťou modulu je tiež reporting a finančné analýzy efektivity náboru.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Recruiting môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/recruiting-onboarding/talent-recruitment.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


8 SaaS U3

SAP SuccessFactors Succession & Development


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Succession & Development – Nástupníctvo a rozvoj

Oblasť nástupníctva a rozvoja podporuje modul SuccessFactors Succession & Development , v rámci ktorého je možné identifikovať kritické pozície, resp. potenciálnych nástupcov. Vizuálnym spôsobom je následne možné analyzovať vhodnosť kandidátov, resp. nastavovať kariérne cesty, apod. Manažérom dáva modul ucelený pohlaď na pokrytie potrieb v kľúčových roliach.

Kľúčové funkcie predstavujú:

- Succession Management
- Career and Development Planning
- Calibration for Succession
- Mentoring

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Succession & Development môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/learning-development/succession-development.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


9 SaaS U3

SAP SuccessFactors Workforce Analytics


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Workforce Analytics – Analytika ľudských zdrojov

Súčasťou iných modulov SAP SuccessFactors je množstvo rôznych transakčných reportov ("Embedded Insight & Reporting" = "Ad Hoc Query tool", "Online Report Designer"). Nad rámec štandardných reportov je možné tvoriť pokročilé analýzy, pre ktorých tvorbu je určené riešenie SuccessFactors Workforce Analytics .

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Workforce Analytics môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/planning-analytics/hr-analytics.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 


10 SaaS U3

SAP SuccessFactors Workforce Planning


SAP Slovensko s.r.o.
SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Workforce Planning – Plánovanie ľudských zdrojov

Pre účely plánovania ľudských zdrojov je v portfóliu SuccessFactors určený modul SuccessFactors Workforce Planning . Umožňuje tvorbu operatívneho i strategického plánu (vyžaduje SuccessFactors Workforce Analytics ).

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Workforce Planning môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/planning-analytics/workforce-planning.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C2I2A2

 
 
 
 

Certifikované

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41