Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   Disig, a.s.
company ID  
   359 75 946
Address 1  
  Záhradnícka 151
Address 2  
  
Town  
  Bratislava 2
ZIP  
  821 08
Phone  
  +421 (0)2 208 50 1
Mobil   
  
email  
  disig@disig.sk
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 3
 


205 SaaS U1

Disig Remote HSM


Disig, a.s.
Služba zahŕňajúca Cloudové HSM úložisko kvalifikovaných certifikátov pre pečať. HSM modul je certifikované (NBÚ) zariadenie spĺňajúce tie najvyššie štandardy IT bezpečnosti a uchovávanie dokumentov v bezpečnom prostredí.
Sieťové služby = Networking (including network as a service) HSM C0I0A1

 
 


206 SaaS U1

Disig Kvalifikovaná Časová Pečiatka


Disig, a.s.
Elektronická časová pečiatka slúži ako dôkaz o tom, že elektronické údaje, ku ktorým je pripojená, existovali v čase určenom v tejto časovej pečiatke. Tento efekt nie je možné dosiahnuť iba podpísaním dokumentu elektronickým podpisom. Aj keď elektronický podpis dokumentu obsahuje údaj o čase vyhotovenia podpisu, tento čas je určený systémom podpisovateľa. Čas určený v časovej pečiatke je však objektívny a teda dôveryhodnejší práve preto, že ho potvrdzuje tretia nezávislá strana – dôveryhodný poskytovateľ služieb

Silný nástroj na potvrdenie existencie elektronického dokumentu v čase a zabezpečenie jeho integrity

Prístup ku kvalifikovanej službe vydávania časových pečiatok Disig môže byť pomocou:
vopred zadefinovanej IP adresy
autorizačného tokenu
Vydaný autorizačný token je možné ľubovoľne distribuovať na jednotlivé miesta používania bez nároku na akékoľvek ďalšie hardvérové vybavenie. Objednávateľ služby si môže kontrolovať aktuálny stav čerpania časových pečiatok prostredníctvom web stránok našej spoločnosti. Kontrola je možná len s platným autorizačným tokenom nainštalovaným v používanom prehliadači. Po vyčerpaní 90% ks predplatených časových pečiatok dostane odberateľ upozorňujúcu e-mailovú správu o tejto skutočnosti.
V prípade prístupu na server pomocou IP adresy, bude táto adresa zadaná v príslušnej Zmluve. Presný počet poskytnutých pečiatok zasielame objednávateľovi v dohodnutom termíne. Tento spôsob prístupu umožňujeme len zmluvným partnerom, pri pravidelnom odoberaní väčšieho množstva časových pečiatok.
Sieťové služby = Networking (including network as a service) časová pečiatka C0I0A1

 
 


207 SaaS U1

Disig QES Portal


Disig, a.s.
Disig QES Portal je produkt / multiplatformové webové portálové riešenie, ktoré integruje aplikácie Web Signer, QES Portál a QES Signer.
Ide o webový portál, ktorý umožňuje klientske podpísanie dokumentu, v zmysle európskeho nariadenia eIDAS, alebo overenie podpísaného dokumentu s vizualizáciou validačného reportu
Webové služby a webhostingy portal, web signer, QES Signer, C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    3
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0