Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   Datalan a.s.
company ID  
   35 810 734
Address 1  
  Krasovského 14
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  851 01
Phone  
  +421 2 5025 7777
Mobil   
  
email  
  roman_jaros@datalan.sk
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 2
 


218 SaaS U1

DATALAN CMS Portál


Datalan a.s.
Služba poskytuje portálové riešenie založené na
platforme Liferay. Pomocou existujúcich portálových nástrojov, aplikácií a komponentov umožňuje zostaviť platformu, ktorá pomôže vytvoriť rozsiahle verejné webové sídlo inštitúcie, úložisko dokumentov alebo riadiť organizáciu, projekty a zamestnancov efektívnejšie.
Datalan Portál umožňuje efektívnu a rýchlu tvorbu web stránok, kde pomocou existujúcich nástrojov za pár minút „vyklikáte“ celú stránku s kompletným dizajnom, grafickými a funkčnými prvkami, obrázkami a ďalšími komponentmi.
Príklady portálových aplikácií:
Kalendáre udalostí, Kontakty, Galéria fotografií, Dokumentové úložisko (DMS), Formuláre, Blogy, Wiki, Diskusné fórum, Knowledge-Base, Prieskumy, Profily zamestnancov, Organizačná štruktúra, CMS, Notifikačný system, Newsletter a mailing listy a iné.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Portál, CMS C0I0A1

 
 


219 SaaS U1

DATALAN Monitoring IKT


Datalan a.s.
Služba zahrňuje:
- neustále sledovanie IT prostredia odberateľa v režime 24x7
- pravidelné reportovanie stavu infraštruktúry na mesačnej báze
- okamžité reportovanie problémov, incidentov a ich primerané riešenie v závislosti od definovanej úrovne služby

Súčasťou služby je aj nasadenie potrebných technológií zabezpečujúce v prostredí objednávateľa. Ide o multitenantné riešenie.

Monitorované môžu byť: osobné počítače, servery, aplikácie, databázy, počítačová sieť, bezpečnosť, pripojenie na internet, nežiadúca pošta, nežiadúci softvér, vydieračský softvér, aktivity používateľov, aktivity 3-tích strán.


Monitoring Monitoring, rEPORTING, C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    2
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0