Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
company ID  
   45 736 359
Address 1  
  BLUMENTAL Offices
Address 2  
  Námestie Mateja Korvína 1
Town  
  Bratislava
ZIP  
  811 07
Phone  
  +421 2 52 45 41 38
Mobil   
  
email  
  info@zdruzeniedeus.sk
Description/commnets  
  DIC:2023 3459 62
  

Cloud zervices of
Total Records: 1
 


132 SaaS U1

Informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM)


DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Organizácia DEUS v rámci cloudových služieb pre mestá a obce poskytuje tri hlavné kompentny: IS DCOM pre originálne kompetencie, účtovníctvo a registratúru.

IS DCOM poskytuje 139 elektronických služieb, zabezpečujú originálne kompetencie samosprávy smerom k občanom a podnikateľom. Pre realizáciu týchto služieb je DCOM integrovaný na 9 ISVS, kde je konzumentom externých registrov: SM ÚPVS, RFO, RPO, RA, NEV, KN SR, Sociálna poisťovňa, FS SR, MPSVaR.

Súčasťou DCOM je služba účtovníctvo obce vrátane jej prepojenia na agendy v IS DCOM. K dispozícii sú účtovníctvá od sedem nezávislých dodávateľov.
DCOM prevádzkuje aj registratúru obce vrátane jej prepojenia na agendy v IS DCOM.

Viac info o moduloch DCOM: https://www.dcom.sk/opis-modulov-pre-esluzby
Viac info o službách DCOM: https://www.dcom.sk/vsetky-esluzby
e-Gov služby IS Obci a miest, Obce, Mesta C1I1A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    1
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0