Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   exe, a.s.
company ID  
   17 321 450
Address 1  
  BBC 1, Plynárenská 1
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Cloud zervices of
Total Records: 33
 


97 IaaS U1

Azure Virtual Machines


exe, a.s.
Služba poskytuje škálovateľné zdroje výpočtového výkonu v prostredí cloudu, ako náhradu klasického enterprise servera. Virtuálne servery sú vhodné na prevádzku širokej škály aplikácií vrátane sieťových služieb, ERP systémov, databáz, bezpečnostných riešení a pod.
Výpočtový a aplikáčný hosting azure, virtual, machines, exe C1A1I1

 
 


98 SaaS U1

EXE O365


exe, a.s.
Office 365 - služba poskytujúca kancelársky balík z línie produktov Microsoft Office prevádzkovaných vo verejnom cloude.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE, O365, Office 365 C1A1I1

 
 


99 PaaS U1

Azure Archive Storage


exe, a.s.
Služba poskytuje cenovo efektívny škálovateľný úložný priestor pre ukladanie veľkého objemu dát na dlhé obdobie.
Archivácia, backup and disaster recovery Azure Archive Storage, exe C1A1I1

 
 


100 PaaS U1

Azure Blob Storage


exe, a.s.
Služba poskytuje škálovateľný úložný priestor pre neštruktúrované dáta, je optimalizovaná na veľké objemy dát.
Iné storage services Azure, Blob, Storage, exe C1I1A1

 
 


101 SaaS U1

Azure Active Directory


exe, a.s.
AAD poskytuje centrálnu správu identít a prístupov. Zamestnancom organizácie umožňuje riadené prihlasovanie a prístup k informačným systémom. Takisto umožňuje prepojenie (federáciu) s existujúcimi (vlastnými) AD.
Active directory Azure Active Directory, Exe C1I1A1

 
 


102 PaaS U1

Azure Files Storage


exe, a.s.
Plne spravovaná služba na ukladanie a zdieľanie súborov v prostredí cloudu, ktoré sú dostupné prostredníctvom štandardného protokolu Server Message Block (SMB). Služba je určená pre virtuálne servery v cloude a zároveň pre lokálne systémy.
File Storage Azure files storage, exe C1i1A1

 
 


157 SaaS U1

EXE - Azure Power BI Embedded


exe, a.s.
Azure Power BI Embedded poskytujte zostavy, reporty a analýzy, zameranéné na zákazníkov, a to použitím Power BI, pracujúcim v Azure Cloud, začleneným do konkrétneho riešenia. Umožňuje znížiť množstvo potrebných vývojárskych prostriedkov, správu a nasazenie analytiky, s plnou kontrolou nad inteligentnou analytikou a funkciami Power BI.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Power BI Embedded C1I1A1

 
 


165 PaaS U1

EXE - Azure Analysis Services


exe, a.s.
Azure Analysis Services poskytuje serverless službu. Umožňuje rýchle zahájenie práce bez nutnosti spravovať infraštruktúru, škálovanie prostriedkov. Dátový model obsahuje kombináciu údajov z viacerých zdrojov, za účelom analýzy ad hoc. Poskytuje vizualizáciu dát s pomocou vizualizačných nástrojov.
Platform as a service (PaaS) EXE - Azure Analysis Services C1I1A1

 
 


166 PaaS U1

EXE - Azure Container Instances


exe, a.s.
Azure Container Instances poskytuje jednoduché spustenie kontajnerov (dockerov) v Azure, rýchle zaistenie požiadaviek na výkon prevádzky, ktoré prichádzajú vo vlnách, a to bez nutnosti spravovať servery
Containerové služby CaaS EXE - Azure Container Instances C1I1A1

 
 


167 PaaS U1

EXE - Azure Backup


exe, a.s.
Služba Backup ponúka nákladovo efektívne riešenie zálohovania a ochrany dát pre VMs, SQL servery a iné.
Archivácia, backup and disaster recovery EXE - Azure Backup C1I1A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    2
PaaS    21
SaaS    4
 

U2

IaaS    2
PaaS    0
SaaS    3
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    1