Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   ADASTRA, s.r.o.
company ID  
   35 874 244
Address 1  
  Mýtna 48
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  811 07
Phone  
  
Mobil   
  +421 911 102 924
email  
  Tomas.Synek@adastragrp.com
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 1
 


141 SaaS U1

ReeDee


ADASTRA, s.r.o.
POPIS RIEŠENIA:
OCR riešenie pre automatické spracovanie osobných dokladov a iných štrukturovaných dokumentov:
- čítanie osobných dokladov (občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov, atď) z nasnímanej fotografie vrátane ich následnej validácie a overenia pravosti dokumentov
- čítanie a "parsovanie" iných strukturovaných dokumentov ako napríklad bankových výpisov
PRE KOHO JE SLUŽBA URČENÁ:
- Pre akúkoľvek inštitúciu ktorá potrebuje digitálne sprocesovať osobné doklady a identifikovať fyzickú osobu, napríklad z dôvodu digitálneho onboardingu
- Pre akúkoľvek inštitúciu, ktorá potrebuje vedieť automatizovane čítať a parsovať štrukturované dokumenty
Iné databázové služby Adastra, s.r.o. - ReeDee C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    1
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0