Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   ORIWIN, s.r.o.
company ID  
   36 410 250
Address 1  
  Hálkova 2753/13
Address 2  
  
Town  
  Žilina
ZIP  
  010 01
Phone  
  +421 41 5655 788
Mobil   
  +421 903 535 935
email  
  michal.pychtin@oriwin.eu
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 3
 


150 PaaS U1

ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite - Basic Edition


ORIWIN, s.r.o.
Integračná služba"Integračná služba 'ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite“ pomáha prepojiť cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba je postavená na službe SAP Cloud Platform Integration a je rozšírená o vlastné ORIWIN moduly a rozšírenia, ktoré zákazníkom poskytujeme ako súčasť balíka.
Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre
• Implementovať rôzne integračné scenáre na princípoch servisne orientovanej integrácie - Enterprise Service Bus (ESB)
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B).
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom
• Vyvíjať vlastné adaptéry
• Prístup k verejným API
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu
• Implementovať rôzne komunikačné režimy.
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami
• Moduly ORIWIN:
Obsah jednotlivých edícii je v priloženom dokumente „ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite Subscription.pdf“
Viac informácií na: https://help.sap.com/viewer/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/Cloud/en-US/e12c09cc8e9b4574b092d8964b049ce6.html
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... SAP Cloud Platform Integration Suite - Basic Edition C0I0A1

 
 


151 PaaS U1

ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite - Standard Edition


ORIWIN, s.r.o.
Integračná služba"Integračná služba 'ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite“ pomáha prepojiť cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba je postavená na službe SAP Cloud Platform Integration a je rozšírená o vlastné ORIWIN moduly a rozšírenia, ktoré zákazníkom poskytujeme ako súčasť balíka.
Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre
• Implementovať rôzne integračné scenáre na princípoch servisne orientovanej integrácie - Enterprise Service Bus (ESB)
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B).
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom
• Vyvíjať vlastné adaptéry
• Prístup k verejným API
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu
• Implementovať rôzne komunikačné režimy.
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami
• Moduly ORIWIN:
Obsah jednotlivých edícii je v priloženom dokumente „ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite Subscription.pdf“
Viac informácií na: https://help.sap.com/viewer/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/Cloud/en-US/e12c09cc8e9b4574b092d8964b049ce6.html
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Cloud Platform Integration Suite - Standard Edition C0I0A1

 
 


160 SaaS U1

ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite - Premium Edition


ORIWIN, s.r.o.
Integračná služba"Integračná služba 'ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite“ pomáha prepojiť cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba je postavená na službe SAP Cloud Platform Integration a je rozšírená o vlastné ORIWIN moduly a rozšírenia, ktoré zákazníkom poskytujeme ako súčasť balíka.
Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre
• Implementovať rôzne integračné scenáre na princípoch servisne orientovanej integrácie - Enterprise Service Bus (ESB)
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B).
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom
• Vyvíjať vlastné adaptéry
• Prístup k verejným API
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu
• Implementovať rôzne komunikačné režimy.
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami
• Moduly ORIWIN:
Obsah jednotlivých edícii je v priloženom dokumente „ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite Subscription.pdf“
Viac informácií na: https://help.sap.com/viewer/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/Cloud/en-US/e12c09cc8e9b4574b092d8964b049ce6.html
Platform as a service (PaaS) ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite - Premium Edition C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    2
SaaS    1
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0