Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   ALVAO s.r.o.
company ID  
   25561561
Address 1  
  Hlohová 1455/10
Address 2  
  
Town  
  Žďár nad Sázavou
ZIP  
  591 01
Phone  
  +420 566 630 078
Mobil   
  
email  
  info@alvao.cz
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 2
 


110 SaaS U1

ALVAO Asset Management


ALVAO s.r.o.
Asset Management
Správa celého životního cyklu IT majetku, umístění, uživatelů, logování všech změn. Automatická detekce hardware. Kontrola příděleného majetku uživatelem včetně možnosti nahlásit závady.

Software Asset Management
Správa životního cyklu software. Evidence licencí, evidence instalací, automatická detekce nainstalovaného software, audit software.


Configuration Management
Správa konfiguračních položek a jejich vazeb, vizualizace závislostí.

Řízení údržby majetku
Profylaxe IT majetku, periodické činnosti.

Inventarizace majetku skrze web
Podpora inventarizace IT majetku skrze web přímo zodpovědným zaměstnancem.

• Přesně víte, jakým majetkem disponujete, kdo je za něj zodpovědný a kde se zrovna nachází. Na jednom místě máte přehled o každém zařízení od nákupu po vyřazení. Žádné dohledávání, ztráty a nejasnosti.
• Jednotná evidence zajistí kvalitu dat a sníží náklady. Veškerou operativní evidenci majetku můžete řídit v jednom nástroji, snadno a transparentně. Zbavíte se těžkopádných tabulkových evidencí. Systém zajistí úplnost a kvalitu dat.

Logging and analysis Asset Management, SaaS C2I2A2

 
 


111 SaaS U1

ALVAO Service Desk


ALVAO s.r.o.
Jednotné kontaktní místo pro požadavky od zaměstnanců, občanů a dodavatelů organizace.
• Ucelený katalog interních služeb jednotlivých organizačních složek úřadu.
• Platforma pro efektivní řízení interních požadavků a komfortní komunikaci v rámci nich. Workflow, kategorizace, prioritizace, schvalování, monitoring a vyhodnocení spokojenosti.
• Platforma pro příjem podnětů a stížností od občanů, komfortní a dohledatelná komunikace v rámci nich. Workflow, kategorizace, prioritizace, monitoring.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Service Desk, SaaS, C2I2A2

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    2
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0