Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Search service
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Clear 
List of services of Slovak Gov Cloud
Total Records: 253
 


279 IaaS U2

SOFTIP Azure IaaS Virtual Server Secure


SOFTIP, a. s.
Infraštruktúra ako služba (IaaS) Virtual Server Secure vám poskytne flexibilitu virtualizácie pre širokú škálu výpočtových riešení s podporou pre Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, SAP a ďalšie.

Všetky virtuálne servery súčasnej generácie zahŕňajú bezplatné vyrovnávanie záťaže a automatické škálovanie. Samozrejmosťou je možnosť mesačnej platby za licencie Windows server, SQL server, atď. a tiež použitia vlastnej licencie (BYOD).

Microsoft Azure je rozrastajúca sa sada integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ktorá umožňuje dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze. Vaše aplikácie,
Vaša architektúra, Vaša platforma, všetky sú vítané.

Infraštruktúra ako služba (IaaS) poskytuje všetky potrebné zdroje pre rozmanité druhy služieb vrátane ukladania dát, webových a aplikačných serverov.

Služby Microsoft Azure sú zabezpečené a zašifrované zákazníckymi kľúčmi CMK (Customer Managed Keys) uloženými v bezpečnej schránke Azure Key Vault.
Výpočtový a aplikáčný hosting VPS, Virtual server, C1I1A2

 
 
 
 


280 PaaS U3

SOFTIP Azure PaaS for Cloud Native aplication Secure plus


SOFTIP, a. s.
Microsoft Azure je rozrastajúca sa sada integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ktorá umožňuje dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze. Vaše aplikácie, Vaša architektúra, Vaša platforma, všetky sú vítané.

Platforma ako služba (PaaS) umožňuje používateľom nasadzovať a prevádzkovať cloud systémy a tradičné, ale hlavne cloud native služby a aplikácie, ktoré dokážu využívať benefity štandardizovaných PaaS služieb a vďaka tomu optimalizovať svoj beh a náklady v cloude.

Táto platforma zároveň ponúka bezpečné prostredie pre ochranu údajov a ich šifrovanie pomocou zákazníckych šifrovacích kľúčov CMK (Customer Managed Keys) a certifikátov umiestnených v bezpečnostnej schránke Azure Key Vault.

Platforma ďalej poskytuje:
• Automatizovaný provisioning aplikačných platforiem a databáz
• Centralizovaný identity manažment a správu rolí užívateľov s kontrolou prístupom užívateľov ku jednotlivým zdrojom
• Konfiguráciu aplikačných platforiem
• Aplikačný loadbalancig a routing
• Centralizovaný bezpečnostný a operačný monitoring
• Automatizované škálovanie
• Zabezpečovanie vysokej dostupnosti
• Služby na bezpečné ukladanie dát
• Služby na spracovanie údajov, impulzov a tokov, napr. z IoT zariadení
• Služby poskytujúce kognitívne funkcie
• Služby poskytujúce podporu strojového učenia a umelej inteligencie
• Nasadenie a orchestráciu kontajnerových platforiem
• Nasadzovanie aplikácií v rámci kontajnerových platforiem
Platform as a service (PaaS) Cloud Native, PaaS, C2I2A2

 
 
 
 


281 PaaS U1

VNET vPaaS


VNET, a.s.
VNET vPaaS - riešenie poskytujúce špičkové cloudové PaaS prostredie s podporou CI/CD, dvojfaktorovej autentifikácie pre prístup k správe služieb prostredníctvom web rozhrania, ako aj podpora API pre plne automatizované vzdialené ovládanie sú samozrejmosťou. Uživateľ má k dispozícii desiatky verifikovaných aplikácií a prostredí, dostupných na pár kliknutí v katalógu softvéru.

Zásadnou prednosťou služby je spracovanie a ukladanie dát výhradne v dátových centrách spoločnosti VNET a.s. Dáta teda „neprekračujú“ hranice SR.

Služby vPaaS sú prevádzkovane redundantne v dvoch dátových centrách, čim je zabezpečená vysoká dostupnosť. Pripojenie do infraštruktúry v dátových centrách zabezpečujú technológie spoločnosti CISCO. Súčasťou služby je DDoS ochrana voči volumetrickým ako aj sofistikovaných aplikačným útokom, s využitím scrubbingového centra.

Platforma ďalej poskytuje:
- nasadenie a orchestráciu kontajnerových platforiem
- nasadzovanie aplikácií v rámci kontajnerových platforiem
- manažment a správa kontajnerových platforiem poskytovaná ako služba
- automatizovaný provisioning a škálovanie
- podpora OS Linux, Windows
- prostriedky pre monitoring prostredí, zber a vyhodnocovanie log záznamov
- podpora pre Devops prístup formou Infrastracture as a Code
- služby poskytujúce podporu strojového učenia a umelej inteligenci
- služby na bezpečné ukladanie dát a izoláciu cloud prostredí
- správa používateľských šifrovacích kľúčov
- zabezpečenie na sieťovej úrovni službami typu LB a WAF
- zabezpečovanie vysokej dostupnosti

Popis služby a cena: VNET_vPaaS.docx
Platform as a service (PaaS) PaaS, vPaaS C2I2A2

 
 
 
 

Certified

U1

IaaS    38
PaaS    84
SaaS    54
 

U2

IaaS    19
PaaS    14
SaaS    18
 

U3

IaaS    8
PaaS    3
SaaS    15