Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   Aliter Technologies, a.s.
company ID  
   36 831 221
Address 1  
  TRADE CENTER II
Address 2  
  Mlynské Nivy 71
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 05
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Cloud zervices of
Total Records: 27
 


21 IaaS U1

Aliter Virtual Machines (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba poskytuje škálovateľné zdroje výpočtového výkonu vo forme virtuálneho servera. K dispozícii je rozsiahla ponuka profilov virtuálnych serverov určených pre širokú škálu riešení prevádzkovaných na platformách ako napr. Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, SAP a mnoho ďalších.
Výpočtový a aplikáčný hosting Azure, virtual machines C0I0A1

 
 


22 IaaS U1

Aliter Active Directory (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Azure Active Directory (AD) je cloudová služba zameraná na centrálnu správu identity a prístupu, ktorá umožňuje zamestnancom organizácie prostredníctvom centrálneho účtu prihlasovať sa a pristupovať k informačným systémom (IS) a zdrojom (napr. Office nástroje, integrované IT systémy a ďalšie).
Active directory Azure, active directory C0I0A1

 
 


23 SaaS U1

Aliter Office 365 (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba Office 365 poskytuje kancelársky balík produktov Microsoft Office prevádzkovaných z verejného cloudu.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Microsoft Office 365 C0I0A1

 
 


24 PaaS U1

Aliter PostgreSQL (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
PostgreSQL je databázová služba založená na open-source Postgres dabase engine. Je to plne manažovaná databáza ako služba s definovaným výkonom, bezpečnosťou, vysokou dostupnosťou a dynamickou škálovateľnosťou.
Relačné databázy Database, PostgreSQL C0I0A1

 
 


25 PaaS U1

Aliter MySQL (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
MySQL ponúka plne manažovanú databázu ako službu s definovaným výkonom, bezpečnosťou, vysokou dostupnosťou a dynamickou škálovateľnosťou.
Relačné databázy Azure, database, MySQL C0I0A1

 
 


26 PaaS U1

Aliter Kubernetes Service (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Kubernetes Service umožňuje ľahko nasadzovať a manažovať kontajnerové aplikácie. Spája vývoj a prevádzku na jednej platforme s cieľom rýchleho vývoja, doručenia a škálovania aplikácií.
Containerové služby CaaS Azure, Kubernetes services C0I0A1

 
 


27 PaaS U1

Aliter Web Apps Service (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Web Apps slúži na vytváranie a nasadzovanie škálovateľných webových aplikácií, hosting aplikácií, REST APIs a mobilných back endov.
Webové služby a webhostingy Azure, Web apps, API, hosting C0I0A1

 
 


28 PaaS U1

Aliter Blob Storage (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba BlobStorage ponúka efektívny a škálovateľný úložný priestor na neštruktúrované dáta. Úložisko je optimalizované na ukladanie veľkých objemov dát.
Iné storage services Azure, storage, Blob storage C0I0A1

 
 


29 PaaS U1

Aliter Archive Storage (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba Archive Storage ponúka efektívny a škálovateľný úložný priestor na neštruktúrované dáta. Úložisko je optimalizované na ukladanie veľkých objemov dát.
Iné storage services Azure, storage, archive C0I0A1

 
 


30 PaaS U1

Aliter Backup Service (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba Backup ponúka nákladovo efektívne riešenie zálohovania a ochrany dát pre VMs, SQL servery a iné.
Archivácia, backup and disaster recovery Azure, Backup service, VM, server C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    4
PaaS    21
SaaS    1
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    1
PaaS    0
SaaS    0