Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   SAP Slovensko s.r.o.
company ID  
   35 737 328
Address 1  
  Twin City C, Mlynske nivy 16
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  
  

Service
Request Nr.
   
Service name SAP SuccessFactors Onboarding 
   
Service model SaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U3 
   
Service Category HR-Human resources - Perzonalistika 
   
Service clasification (CIA) C2I2A2 
   
Key words SAP, SAP-HR, 
   
Poskytovateľ služby SAP Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Slovensko  
   
Prevádzkovateľ služby SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany  
   
Service description SAP SuccessFactors je modulárna softwarová platforma pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Pokrýva kľúčové "core HR" procesy, ako je napr. správa personálnych údajov, údržba organizačných štruktúr, pracovných pozícií, evidenciu dochádzky, výpočet miezd, pokrýva tiež kompletnú oblasť talent managementu (napr. vzdelávanie, nástupníctvo, rozvoj). Riešenie ponúka tiež kompletnú sadu nástrojov pre analýzu a plánovanie ľudských zdrojov.

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors môžete nájsť tu: https://www.successfactors.com/index.html

SAP SuccessFactors Onboarding – Nástup.

Systémová podpora pre riadenie nástupu nového zamestnanca. Modul je využívaný aj pre podporu procesov zmeny pracovnej pozície ("crossboarding"), a tiež ukončenie pracovného pomeru ("offboarding").

Kľúčové funkcie:
- Správa formulárov
- Riadenie úloh a procesov
- Portál pre nových zamestnancov
- Centrum dokumentov
- Reporting
- Integrácia SAP SuccessFactors HCM Suite a integrácia tretích strán

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Onboarding môžete nájsť tu:

https://www.successfactors.com/products-services/recruiting-onboarding/employee-onboarding.html  
   
Používatelia služby V tomto module sú dve skupiny používateľov. Kľúčoví používatelia, ktorí vytvárajú obsah a postupnosť krokov, prípadné pracovné pomôcky pre nových zamestnancov. Definujú proces a kroky, cez ktoré musí nový zamestnanec prejsť aby sa dokázal efektívne a čo najskôr zapracovať v novom zamestnaní/pozícií. Používateľmi sú nový zamestnanci prichádzajúci do firmy prípadne existujúci zamestnanci, ktorí prechádzajú na novú pozíciu.  
   
Technologie Sluzby Riešenie SAP SuccessFactors nie je závislé na iných technológiách. Produkt SuccessFactors bol vytvorený v prostredí Java a prihlasuje sa na odber aplikácie J2EE. Používajú sa open-source knižnice Java.

Viac informácií o použitých technológiách nájdete tu:

https://www.successfactors.com/en_gb/solutions/technology.html
 
   
Parametre ceny Cena tohoto modulu sa stanovuje podľa počtu používateľov mesačne. Ceny sú definované v jednotlivých úrovniach počtu používateľov (s narastajúcimi používateľmi cena klesá)  
   
Parametre monitorovania Poskytujeme pravidelné správy, ktoré obsahujú informácie o priemerných časoch odozvy na dátové centrum.

Informácie o dostupnosti a výkone v reálnom čase si zákazníci môžu pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://support.sap.com/kb-incidents/cloud-status-dashboard/availability-and-response-time-reports.html .

Administrátori podpory zákazníka budú mať prístup k stavovému panelu služby priamo z aplikácie, aby mohli okamžite zobraziť stav, výkon a časy odozvy dátového centra pre svoje konto v reálnom čase. Zákazníci získajú možnosť bezpečného prihlásenia, aby mohli zobrazovať konkrétne informácie o svojom konte. Cloud Availability Center je prispôsobený cloudový panel, ktorý zákazníkom poskytuje konsolidované zobrazenia vrátane dostupnosti, výkonu a úrovne poskytovania služby v reálnom čase.  
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41