Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   exe, a.s.
company ID  
   17 321 450
Address 1  
  BBC 1, Plynárenská 1
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Service
Request Nr. 168 
   
Service name EXE - Azure Container Registry 
   
Service model PaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U1 
   
Service Category Containerové služby CaaS 
   
Service clasification (CIA) C1I1A1 
   
Key words EXE - Azure Container Registry 
   
Poskytovateľ služby exe, a.s.
Plynárenská 1
Bratislava, Slovensko
www.exe.sk
IČO: 17 321 450  
   
Prevádzkovateľ služby Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA, verejne obchodovateľná spoločnosť"  
   
Service description Container Registry je register imageov Dockeru a OCI (Open Container Initiative) s podporou všetkých artefaktov OCI. Umožňuje správu, zabezpečenie a nasadenie uložených kontajnerov v rámci Azure služieb aj v rámci lokálnych Kubernetes prostredí.  
   
Používatelia služby Ktokoľvek pre účely registrácie, správy a nasadenia kontajnerov do lokálnych, alebo cloudových prostredí  
   
Technologie Sluzby Prevádzkový softvér Microsoft Azure  
   
Parametre ceny podľa  použitého diskového priestoru  
   
Parametre monitorovania Dostupnosť typu „keep-alive“, štandardné prevádzkové parametre ako IOPS, obsadenosť diskov.  
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    38
PaaS    84
SaaS    54
 

U2

IaaS    19
PaaS    14
SaaS    18
 

U3

IaaS    8
PaaS    3
SaaS    15