Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   exe, a.s.
company ID  
   17 321 450
Address 1  
  BBC 1, Plynárenská 1
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Service
Request Nr. 165 
   
Service name EXE - Azure Analysis Services 
   
Service model PaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U1 
   
Service Category Platform as a service (PaaS) 
   
Service clasification (CIA) C1I1A1 
   
Key words EXE - Azure Analysis Services 
   
Poskytovateľ služby exe, a.s.
Plynárenská 1
Bratislava, Slovensko
www.exe.sk
IČO: 17 321 450  
   
Prevádzkovateľ služby Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA, verejne obchodovateľná spoločnosť"  
   
Service description Azure Analysis Services poskytuje serverless službu. Umožňuje rýchle zahájenie práce bez nutnosti spravovať infraštruktúru, škálovanie prostriedkov. Dátový model obsahuje kombináciu údajov z viacerých zdrojov, za účelom analýzy ad hoc. Poskytuje vizualizáciu dát s pomocou vizualizačných nástrojov.  
   
Používatelia služby Ktokoľvek kto potrebuje modelovanie pro kombinovanie dát z viacerých zdrojov dát, definovať metriky a zabezpečiť údaje v jedinom dôveryhodnom tabuľkovom sémantickom dátovom modeli  
   
Technologie Sluzby Prevádzkový softvér Microsoft Azure
MS SQL Server SSMS kompatibilná funkcionalita  
   
Parametre ceny podľa  počtu spracovaných dotazov (QPU), RAM a diskového priestoru  
   
Parametre monitorovania Dostupnosť typu „keep-alive“, štandardné prevádzkové parametre ako IOPS, obsadenosť diskov.  
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    57
 

U2

IaaS    23
PaaS    20
SaaS    21
 

U3

IaaS    22
PaaS    60
SaaS    19