Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   exe, a.s.
company ID  
   17 321 450
Address 1  
  BBC 1, Plynárenská 1
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Service
Request Nr. 101 
   
Service name Azure Active Directory 
   
Service model SaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U1 
   
Service Category Active directory 
   
Service clasification (CIA) C1I1A1 
   
Key words Azure Active Directory, Exe 
   
Poskytovateľ služby exe, a.s.
Plynárenská 1
Bratislava, Slovensko
www.exe.sk
IČO: 17 321 450 
   
Prevádzkovateľ služby Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA, verejne obchodovateľná spoločnosť" 
   
Service description AAD poskytuje centrálnu správu identít a prístupov. Zamestnancom organizácie umožňuje riadené prihlasovanie a prístup k informačným systémom. Takisto umožňuje prepojenie (federáciu) s existujúcimi (vlastnými) AD. 
   
Používatelia služby Ktokoľvek kto potrebuje cloudový ekvivalent lokálnej služby Active Directory.
 
   
Technologie Sluzby virtualizačný softvér Microsoft Azure
 
   
Parametre ceny Podľa počtu používateľov mesačne 
   
Parametre monitorovania Keep Alive, čas odozvy a identifikácia oprávnených prístupov 
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    38
PaaS    84
SaaS    54
 

U2

IaaS    19
PaaS    14
SaaS    18
 

U3

IaaS    8
PaaS    3
SaaS    15