Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   exe, a.s.
company ID  
   17 321 450
Address 1  
  BBC 1, Plynárenská 1
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Cloud zervices of
Total Records: 27
 


178 PaaS U1

EXE - Azure Synapse Analytics


exe, a.s.
Azure Synapse Analytics je inovovaná verzia služby Azure SQL Data Warehouse. Poskytuje neobmedzenú analytickú službu pre spracovanie klasických podnikových údajov (datawarehouse), aj veľkých objemov údajov (Big data). Poskytuje bez serverovú architektúru, riadenie a škálovanie definovaných prostriedkov. Spracované údaje sú poskytované pre okamžité využitie v BI a strojovom učení.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Synapse Analytics c1I1A1

 
 


179 PaaS U1

EXE - Azure Service Bus


exe, a.s.
Service Bus poskytuje spoľahlivé zasielanie správ v cloude ako služba (MaaS) a jednoduchá hybridná integrácia. Umožňuje implementáciu komplexných pracovných postupov zasielaním správ, prepojenie existujúcich lokálnych systémov s cloudovými riešeniami.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Service Bus c1I1A1

 
 


180 PaaS U1

EXE - Azure SQL Database


exe, a.s.
Azure SQL Database je spravovaná inteligentná služba SQL v cloude. Inteligentná, škálovateľná cloudová databázová služba, ktorá poskytuje najširšiu kompatibilitu s klasickým SQL Serverom.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure SQL Database c1I1A1

 
 


181 PaaS U1

EXE - Azure Service Fabric


exe, a.s.
Azure Service Fabric určená pre vývoj a prevádzku funkčných, škálovateľných distribuovaných aplikácii. Pracuje na Windows a Linuxe v Azure, lokálnom prostredí alebo iných cloudoch. Aplikácie sú založené na mikroslužbách a kontajneroch.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Service Fabric c1I1A1

 
 


182 PaaS U1

EXE - Azure Web Apps Service


exe, a.s.
Web Apps slúži na vytváranie a nasadzovanie škálovateľných webových aplikácií, hosting aplikácií, REST APIs a mobilných back endov.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Web Apps Service c1I1A1

 
 


187 SaaS U2

EXE - Azure Power BI Embedded Secure


exe, a.s.
Azure Power BI Embedded Secure poskytujte zostavy, reporty a analýzy, zameranéné na zákazníkov, a to použitím Power BI, pracujúcim v Azure Cloud, začleneným do konkrétneho riešenia. Umožňuje znížiť množstvo potrebných vývojárskych prostriedkov, správu a nasazenie analytiky, s plnou kontrolou nad inteligentnou analytikou a funkciami Power BI.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Power BI Embedded Secure C2I2A2

 
 


217 SaaS U2

EXE - O365 Secure


exe, a.s.
Office 365 Secure - služba poskytujúca kancelársky balík z línie produktov Microsoft Office prevádzkovaných vo verejnom cloude.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... O365, 365 C2I2A2

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    1
PaaS    21
SaaS    3
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    2
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0