Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   exe, a.s.
company ID  
   17 321 450
Address 1  
  BBC 1, Plynárenská 1
Address 2  
  NULL
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Cloud zervices of
Total Records: 27
 


168 PaaS U1

EXE - Azure Container Registry


exe, a.s.
Container Registry je register imageov Dockeru a OCI (Open Container Initiative) s podporou všetkých artefaktov OCI. Umožňuje správu, zabezpečenie a nasadenie uložených kontajnerov v rámci Azure služieb aj v rámci lokálnych Kubernetes prostredí.
Containerové služby CaaS EXE - Azure Container Registry C1I1A1

 
 


169 PaaS U1

EXE - Azure Data Factory


exe, a.s.
Azure Data Factory, bez serverová integračná služba, určená pre potreby integrácie údajov. Poskytuje možnosti jednoducho vytvárať procesy ETL a ELT bez kódu s využitím intuitívneho vizuálneho prostredia, alebo vlastného kódu. Poskytuje viac ako 90 konektorov.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Data Factory c1I1A1

 
 


170 PaaS U1

EXE - Azure Event Grid


exe, a.s.
Event Grid je služba pre správu smerovanie všetkých udalostí z ľubovoľného zdroja do ľubovoľného odberateľa. Poskytuje vysokú dostupnosť, konzistentný výkon a dynamické škálovanie
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Event Grid c1I1A1

 
 


171 PaaS U1

EXE - Azure Event Hubs


exe, a.s.
Event Hubs poskytuje Jednoduchý, zabezpečený a škálovateľný príjem dát v reálnom čase. Streamujte milióny udalostí za sekundu s podporou protokolov ako AMQP, HTTPS a Apache Kafka®.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Event Hubs c1I1A1

 
 


172 PaaS U1

EXE - Azure Functions


exe, a.s.
Azure Functions predstavuje serverless službu, ktorá umožňuje spúšťať kód bez potreby vytvárania a správy serverov. Je riadená udalosťami a dokáže riešiť aj zložité problémy orchestrácie.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Functions c1I1A1

 
 


173 PaaS U1

EXE - Azure Kubernetes Service


exe, a.s.
Kubernetes Service umožňuje ľahko nasadzovať a manažovať kontajnerové aplikácie. Spája vývoj a prevádzku na jednej platforme s cieľom rýchleho vývoja, doručenia a škálovania aplikácií.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Kubernetes Service c1I1A1

 
 


174 PaaS U1

EXE - Azure Logic Apps


exe, a.s.
Logic Apps predstavuje serverless službu, ktorá poskytuje priestor a konektory pre tvorbu výkonných integračných riešení. Umožňuje vizuálnu tvorbu procesov a pracovných postupov, pripojenie a integráciu dát z cloudu do lokálneho prostredia. Umožňuje prepojiť lokálne BizTalk procesy s Logic Apps procesmi.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Logic Apps c1I1A1

 
 


175 PaaS U1

EXE - Azure MySQL


exe, a.s.
MySQL ponúka plne manažovanú databázu ako službu s definovaným výkonom, bezpečnosťou, vysokou dostupnosťou a dynamickou škálovateľnosťou.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure MySQL c1I1A1

 
 


176 PaaS U1

EXE - Azure Notification Hubs


exe, a.s.
Azure Notification Hubs je modul s masívnym škálovaním pre mobilné oznámenia, ktorý zvládne odoslať milióny oznámení na zariadenia so systémom iOS, Android, Windows nebo Kindle a využíva služby APNs (Apple Push Notification Service), GCM (Google Cloud Messaging), WNS (Windows Push Notification Service), MPNS (Microsoft Push Notification Service) a ďalšie.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure Notification Hubs C1I1A1

 
 


177 PaaS U1

EXE - Azure PostgreSQL


exe, a.s.
PostgreSQL je databázová služba založená na opensourcePostgresdabaseengine. Je to plne manažovaná databáza ako služba s definovaným výkonom, bezpečnosťou, vysokou dostupnosťou a dynamickou škálovateľnosťou
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... EXE - Azure PostgreSQL C1I1A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    1
PaaS    21
SaaS    3
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    2
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0