Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   AUTOCONT s.r.o.
company ID  
   36 396 222
Address 1  
  Krasovského 14
Address 2  
  Einsteinova Business Center
Town  
  Bratislava
ZIP  
  851 01
Phone  
  +421 2 3278 8811
Mobil   
  
email  
  info@autocont.sk
Description/commnets  
  AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava

IČ: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428

Tel.: +421 2 3278 8811
E-mail: info@autocont.sk

AUTOCONT a.s.
Materská spoločnosť v Čechách
www.autocont.cz
  

Cloud zervices of
Total Records: 19
 


93 SaaS U1

AC EMS


AUTOCONT s.r.o.
Microsoft Enterprise Mobility and Security je balík nástrojov a služieb na zabezpečenie a ochranu nie len koncových staníc ale aj infraštruktúry . Ide napríklad Cloud App Security, ATA, Intune, viacfaktorové overenie a iné.
Infraštrukúrna a platformová bezpečnosť AC EMS, AUTOCONT C0I0A1

 
 


94 SaaS U1

AC M365


AUTOCONT s.r.o.
Microsoft 365 sa skladá z troch základných celkov služieb. Office 365, Enterprise Mobility and Security a upgradu z podkladovej licencie podporovaného operačného systému vo verzií Pro na verziu Windows 10 Enterprise. Obsah balíka Office 365 a balíka bezpečnostných komponent Enterprise Mobility and Security je závislý od zvolenej edície. Služby sú prevádzkované z verejného cloudu.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... AC M365, AUTOCONT C0I0A1

 
 


95 SaaS U1

AC Office 365


AUTOCONT s.r.o.
Office 365 v závislosti od zvoleného plánu poskytuje kancelársky balík Microsoft Office 365 vo verzií Pro Plus, vrátané ďalších produktov a služieb prevádzkovaných z verejného cloudu. Jedná sa napríklad o služby ako Exchange Online, Office Online, Sharepoint Online, OneDrive for Business a iné.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... AC Office 365, Autocont C2I2A2

 
 


96 SaaS U1

AC Windows 10 Enterprise


AUTOCONT s.r.o.
Windows 10 Enterprise zabezpečuje upgrade z podporovaného operačného systému Windows vo verzií Pro na Windows 10 Enterprise. Verzia Enterprise poskytuje oproti verzií Pro aj sadu bezpečnostných služieb v závislosti od zvolenej edície. Zároveň si zachováva vlastnosti online predplatných služieb. Počet licencií je možné dynamicky meniť, distribuovať medzi užívateľov a zároveň jedna licencia pokrýva až do piatich zariadení užívateľa.
Výpočtový a aplikáčný hosting AC Windows 10 Enterprise, Autocont C0I0A1

 
 


137 SaaS U2

AC O365 Secure


AUTOCONT s.r.o.
Office 365 v závislosti od zvoleného plánu poskytuje kancelársky balík Microsoft Office 365 vo verzií Pro Plus, vrátané ďalších produktov a služieb prevádzkovaných z verejného cloudu. Jedná sa napríklad o služby ako Exchange Online, Office Online, Sharepoint Online, OneDrive for Business a iné.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... AC Office365 C2I2A2

 
 


138 SaaS U2

AC M365 Secure


AUTOCONT s.r.o.
Microsoft 365 sa skladá z troch základných celkov služieb. Office 365, Enterprise Mobility and Security a upgradu z podkladovej licencie podporovaného operačného systému vo verzií Pro na verziu Windows 10 Enterprise. Obsah balíka Office 365 a balíka bezpečnostných komponent Enterprise Mobility and Security je závislý od zvolenej edície. Služby sú prevádzkované z verejného cloudu. Služby M365 môžu byť zapezpečené mechanizmami BringYourOwnKey a HoldYourOwnKey. Tieto mechanizmy umožňujú kryptovať dáta vlastnými kryptovacími kľúčmi. Kryptovacie kľúče môžu byť uložené v Azure Key Vault HSM, alebo prípadne v HSM u zákazníka. Na žiadosť zákazníka je možné vypracovať aj takzvané Exit scenáre, prípadne aj scénar „sudden exitu“ s možnosťou zálohovania údajov na lokálne úložisko pomocou softwaru vybraných vendorov.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... AC M365 C2I2A2

 
 


139 SaaS U2

AC KeyVault Secure


AUTOCONT s.r.o.
Azure Key Vault je nástroj slúžiaci na bezpečné ukladanie a používanie certifikátov, hesiel a API kľúčov. Podporuje import vlastných kľúčov spravovaných zákazníkom z HSM v priestoroch zákazníka (BYOK) a ich následné využitie napr. pre šifrovanie zákazníckych dát.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... AC Azure KeyVault C2I2A2

 
 


140 IaaS U2

AC Virtual Machines Secure


AUTOCONT s.r.o.
Služba poskytuje AZURE výpočtové služby virtuálnych strojov s vysokou dostupnosťou vo forme IaaS.
Výpočtový a aplikáčný hosting AC Virtual Machines C2I2A2

 
 


142 IaaS U1

AC Virtual Machines


AUTOCONT s.r.o.
Služba poskytuje zdroje výpočtového výkonu vo forme virtuálneho stroja. Ponuka virtuálnych serverov na platforme Microsoft Azure zahŕňa širokú škálu od najmenších až po vysoko výkonné, vhodné pre produkčnú prevádzku najnáročnejsích riešení prevádzkovaných na platformách ako Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, SAP a ďalšie.
Výpočtový a aplikáčný hosting AC Virtual Machines, AUTOCONT C0I0A1

 
 


143 PaaS U1

AC Blob Storage


AUTOCONT s.r.o.
Služba obsahuje škálovateľné cenovo efektívne cloud úložisko pre všetky typy neštruktúrovaných dát. Spoplatnená je podľa reálneho využitia. Dostupné sú štyri kategórie (tiers), v závislosti na potrebe prístupu k dátam. Od Premium pre častý a rýchly prístup, cez Hot, Cool, až po Archive pre málo používané dáta.
Archivácia, backup and disaster recovery AC Blob Storage. AUTOCONT C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    1
PaaS    6
SaaS    4
 

U2

IaaS    1
PaaS    3
SaaS    4
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0