Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   eSOLUTIONS s.r.o.
company ID  
   36 597 767
Address 1  
  Viedenská 7
Address 2  
  
Town  
  Košice
ZIP  
  040 13
Phone  
  
Mobil   
  +421 918 608 400
email  
  info@esolutions.sk
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 3
 


225 SaaS U1

eso Exchange Online


eSOLUTIONS s.r.o.
Hosťovaný email – obsahujúci antimalvérové filtrovanie,
spoľahlivosť s 99,9% zárukou dostupnosti
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... MS Exchange C2I2A2

 
 


226 SaaS U1

eso Office 365


eSOLUTIONS s.r.o.
Balík cloudových služieb Office 365 obsahuje všetko
potrebné pre fungovanie modernej spoločnosti ako sú
robustný email, kontakty, zdieľané kalendáre a úlohy
(Exchange Online), bezpečné osobné cloudové úložisko
(OneDrive), zdieľaný priestor pre dokumenty (SharePoint),
moderný komunikačný nástroj pre organizovanie video
mítingov, okamžitú komunikáciu a tímovú spoluprácu
(Teams) a v neposlednom rade aj samotný balík MS Office
vo verzii pre PC, Mac, mobilné zariadenia + jeho Online
verzia.
Proces prechodu na nové technológie komunikácie,
zdieľania a práce s informáciami nazývame Digitálnou
transformáciou. Produkt Microsoft 365 je potom vstupnou
bránou tohoto procesu.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Office 365. Word, excel C2I2A2

 
 


227 SaaS U1

eso Microsoft 365


eSOLUTIONS s.r.o.
Balík cloudových služieb Microsoft 365 obsahuje všetko
potrebné pre fungovanie modernej spoločnosti ako sú
robustný email, kontakty, zdieľané kalendáre a úlohy
(Exchange Online), bezpečné osobné cloudové úložisko
(OneDrive), zdieľaný priestor pre dokumenty (SharePoint),
moderný komunikačný nástroj pre organizovanie video
mítingov, okamžitú komunikáciu a tímovú spoluprácu
(Teams) a v neposlednom rade aj samotný balík MS Office
vo verzii pre PC, Mac, mobilné zariadenia + jeho Online
verzia.
Proces prechodu na nové technológie komunikácie,
zdieľania a práce s informáciami nazývame Digitálnou
transformáciou. Produkt Microsoft 365 je potom vstupnou
bránou tohoto procesu.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Office 365, Word, Excel
C2I2A2

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    3
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0