Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   BACKBONE, s.r.o.
company ID  
   36 846 104
Address 1  
  Medená 25
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  811 02
Phone  
  
Mobil   
  +421910528137
email  
  martin.sulak@backbone.sk
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 1
 


148 PaaS U1

Virtual Private Cloud


BACKBONE, s.r.o.
Virtual Private Cloud – služba poskytuje privátny virtuálny cloud používateľovi, s tým, že používateľ má sám možnosť si alokovať priradené prostriedky podľa svojho uváženia a nakladať s nimi podľa svojich požiadaviek. Poskytovateľ zabezpečuje potrebnú iinfraštruktúru, konektvitu a výpočotvé zdroje, zvyšok si definuje v rámci cloudu používateľ.
Výpočtový a aplikáčný hosting Virtual Private Cloud C0I0A0

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    1
SaaS    0
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0