Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   SAP Slovensko s.r.o.
company ID  
   35 737 328
Address 1  
  Twin City C, Mlynske nivy 16
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 16
 


18 SaaS U3

SAP AnalyticsCloud


SAP Slovensko s.r.o.
Riešenie SAP AnalyticsCloud ponúka všetky možnosti analytiky pre všetkých používateľov v jednom produkte. Umožňuje analyzovať, plánovať, predpovedať a spolupracovať v jednom integrovanom nástroji. Prístup k všetkým údajom a vkladanie analytických údajov priamo do procesov, ktoré umožňujú rýchle pochopenie a rýchle akcie. Riešenie je postavené na vysoko výkonnej platforme, ktoré umožňuje, že riešenie funguje rýchlo, spoľahlivo a v reálnom čase.

Základné vlastnosti produktu:
- Možnosti plánovania a prediktívnej analýzy
- Vizualizácia Stateoftheart s prispôsobením na základe rolí
- Sociálna spolupráca
- Podpora pre mobilitu a mobilné platformy
- Vysoký výkon a práca v reálnom čase
- Vysoká dostupnosť a bezpečnosť dát
Natívna integrácia s existujúcimi aplikáciami

Viac informácií o riešení SAP AnalyticsCloudmôžete nájsť tu:
https://www.sap.com/sk/products/cloud-analytics.html#pdf-asset=5c1f8d00-617c-0010-82c7-eda71af511fa&page=1
HR-Human resources - Perzonalistika Human resources C3I3A3

 
 


19 SaaS U3

SAP DigitalBoardroom


SAP Slovensko s.r.o.
SAP DigitalBoardroom je postavený na platforme SAP AnalyticsCloud, využíva dáta nielen zo systémov SAP ERP ale aj s dátových skladov a ďalších aplikácií SAP a non-SAP na poskytnutie úplného zobrazenia kritických obchodných metrík (KPI) v reálnom čase na jednom mieste. Manažéri a vedúci pracovníci môžu monitorovať, simulovať a riadiť zmeny pomocou veľkých dotykových obrazoviek, ktoré zobrazujú detaily riadkových položiek a súčasne poskytujú jeden zdroj pre kľúčové rozhodnutia.

Základné vlastnosti produktu:
- Beží na veľkých dotykových obrazovkách s jedným alebo viacerými prepojenými obrazovkami pre maximálny prehľad o kľúčových KPI
- Integrovaná BI / vizualizácia, plánovanie / simulácia a inteligentné prediktívne schopnosti
- Hybridná architektúra umožňuje prístup a kombináciu zdrojov údajov s interných systémov a cloud systémov (SAP a non-SAP)
- Dáva vedúcim pracovníkom úplný 360° pohľad v reálnom čase na situáciu v organizácií a KPI na rôznych oddeleniach
- Vizualizujte informácie v kontexte a zjednocuje výkonné rozhodnutia nad jedným zdrojom pravdy vo všetkých oblastiach organizácie.
- Umožňuje odpovedať na otázky ad-hoc s výkonnými analytickými funkciami v jednoduchom a veľmi intuitívnom používateľskom rozhraní
- Simuluje vplyv rozhodnutí na financie a operácie

Viac informácií o riešení SAP AnalyticsCloud môžete nájsť tu:
https://www.sap.com/products/board-room.html
HR-Human resources - Perzonalistika Human resources C3I3A3

 
 


134 SaaS U3

SAP Cloud Platform Integration Suite, standard edition


SAP Slovensko s.r.o.
Integračná služba SAP Cloud Platform Integration prepája cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami SAP a non-SAP. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B).
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom
• Vyvíjať vlastné adaptéry
• Prístup k verejným API
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu
• Implementovať rôzne komunikačné režimy.
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami
Viac informácií na: https://help.sap.com/viewer/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/Cloud/en-US/e12c09cc8e9b4574b092d8964b049ce6.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP Cloud Platform Integration Suite, standard edition C3I3A3

 
 


135 SaaS U3

SAP Cloud Platform Integration Suite, premium edition


SAP Slovensko s.r.o.
Integračná služba SAP Cloud Platform Integration prepája cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami SAP a non-SAP. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B).
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom
• Vyvíjať vlastné adaptéry
• Prístup k verejným API
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu
• Implementovať rôzne komunikačné režimy.
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami
Viac informácií na: https://help.sap.com/viewer/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/Cloud/en-US/e12c09cc8e9b4574b092d8964b049ce6.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP Cloud Platform Integration Suite, premium edition C3I3A3

 
 


136 SaaS U3

SAP Cloud Platform Integration Suite, additional messages


SAP Slovensko s.r.o.
Integračná služba SAP Cloud Platform Integration prepája cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami SAP a non-SAP. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B).
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom
• Vyvíjať vlastné adaptéry
• Prístup k verejným API
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu
• Implementovať rôzne komunikačné režimy.
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami
Viac informácií na: https://help.sap.com/viewer/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/Cloud/en-US/e12c09cc8e9b4574b092d8964b049ce6.html
HR-Human resources - Perzonalistika SAP Cloud Platform Integration Suite, additional messages C3I3A3

 
 


246 SaaS U2

RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition on Azure Secure


SAP Slovensko s.r.o.
RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition on Azure Secure
je inteligentný a integrovaný systém ERP, ktorý pracuje na in-memory platforme SAP HANA a je poskytovaný v prostredí privátneho cloudu. Poskytuje napríklad:
• riešenie špecifických požiadaviek konkrétneho odvetvia pomocou osvedčených postupov a využívanie nových obchodných modelov
• pretváranie podnikových procesov prostredníctvom inteligentnej automatizácie, ktorá je podporená umelou inteligenciou a robotizovanou automatizáciou procesov
• rýchlejšie prijímanie lepších rozhodnutí vďaka vstavanej analytike, interakčnému rozhraniu a digitálnym asistentom
Viac informácii je na:
https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html
Software as a Service SAP, SAP Hana, C2I2A2

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    1
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    15