Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   SWAN, a.s.
company ID  
   47 258 314
Address 1  
  Landererova 12
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
   811 0
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  info@swan.sk
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 1
 


112 IaaS U1

SWAN vDC


SWAN, a.s.
Škálovateľné prostredie zložené z výpočtových komponentov – vCPU, RAM, diskových polí a sieťových komponentov, pre hosťovanie aplikácií zákazníka na platforme vybraného OS
Výpočtový a aplikáčný hosting Virtual data center, vDC,IaaS C0I0A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    1
PaaS    0
SaaS    0
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0