Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   InQool a.s.
company ID  
   292 22 389
Address 1  
  Svatopetrská 35/7
Address 2  
  
Town  
  Brno
ZIP  
  617 00
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  info@inqool.cz
Description/commnets  
  
  

Cloud zervices of
Total Records: 1
 


106 PaaS U1

PaaS platforma - OKD


InQool a.s.
OKD je moderná distribúcia technológie Kubernetes optimalizovaná pre kontinuálny deployment aplikácií a multi-tenant prevádzku, ktorá pridáva komplexné vývojárske nástroje a zvyšuje škálovateľnosť platformy. OKD primárne zastrešuje procesy spojené s deploymentom a managementom aplikácií, ale taktiež sem spadajú procesy a funkcionality spojené s databázami, middlewarom, mikroslužbami a ostatnými architektonickými prvkami prevádzkovanými na platforme. Pre viac informácií uvádzame odkaz na domovskú stránku technológie: https://www.okd.io/ , resp. odkaz na rozsiahlu technickú dokumentáciu poslednej verzie OKD https://docs.okd.io/latest/welcome/index.html
Výpočtový a aplikáčný hosting PaaS platforma , OKD, inQool C1I1A1

 
 

Vendor_services

U1

IaaS    0
PaaS    1
SaaS    0
 

U2

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0
 

U3

IaaS    0
PaaS    0
SaaS    0