Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Search service
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Clear 
List of services of Slovak Gov Cloud
Total Records: 352
 


454 IaaS U3

Azure Dedicated host


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure Dedicated Host

• Služba Azure Dedicated Host poskytuje fyzické servery, ktoré sú hostiteľmi jedného alebo niekoľkých virtuálnych počítačov Azure.
• Fyzický server je vyhradený jednej organizácii a úlohám – kapacita sa nezdieľa s ostatnými zákazníkmi. Táto izolácia na úrovni hostiteľa pomáha riešiť požiadavky na dodržiavanie rôznych predpisov.
• Po zriadených hostieľov sa získa viditeľnosť infraštruktúry serverov a kontrola nad nimi a je možné určovať zásady údržby hostiteľa.
Výpočtový a aplikáčný hosting Azure Dedicated host C3I3A2

 
 
 
 


455 PaaS U3

Azure Defender


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure Defender

• Manažovaná služba poskytujúca bezpečnostné upozornenia (alerty) a pokročilú ochranu pre ostatné Azure IaaS a PaaS služby
• Chráni služby ako virtuálne stroje, SQL databázy, Kontajnery, Webové aplikácie, sieťové zdroje a ďalšie
• Služba je voliteľným a samostatne licencovaným a plateným komponentom pre službu Azure Security Center
Security Azure Defender C3I3A2

 
 
 
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    57
 

U2

IaaS    23
PaaS    20
SaaS    21
 

U3

IaaS    22
PaaS    60
SaaS    19