Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Search service
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Clear 
List of services of Slovak Gov Cloud
Total Records: 291
 


346 PaaS U2

ISDD Azure Web Apps Service Secure


I.S.D.D. plus, s.r.o.
Web Apps slúži na vytváranie a nasadzovanie škálovateľných webových aplikácií, hosting aplikácií, REST APIs a mobilných back endov.
Webové služby a webhostingy WEB, Web server, Web hosting, C1I1A1

 
 
 
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    57
 

U2

IaaS    23
PaaS    20
SaaS    21
 

U3

IaaS    10
PaaS    11
SaaS    19