Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Search service
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Clear 
List of services of Slovak Gov Cloud
Total Records: 526
 


11 SaaS U3

SAP SuccessFactors Jam Collaboration


SAP Slovensko s.r.o.
SAP Jam Collaboration – Sociálna sieť

Nástroj SAP Jam je riešenie sociálnej spolupráce a rozhodovania, ktoré umožňuje spájať ľudí, procesy, informácie a aplikácie s cieľom výmeny informácií, riešenia problémov a rozhodovania.

SAP Jam poskytuje zdieľanie informácií štruktúrovane, organizovane a dostupne, kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné; či už ide o dokumenty, vzdelávací materiál, poznatky, správy, procesy, funkčné alebo technické informácie, ktoré sú vstavané do štruktúrovaného nástroja na báze skupín.

Základné vlastnosti SAP Jam:
- Ankety
- Prehľad noviniek
- Blogy
- Zdieľanie videa a dokumentov a verzionovanie
- Wikis (spolupráca na tvorbe obsahu)
- Verejné, súkromné a externé súkromné skupiny
- Fóra pre diskusie, otázky a / alebo nápady
- Odkazy na externý obsah

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Jam Collaboration môžete nájsť tu:

https://www.sap.com/products/enterprise-social-collaboration.html


HR-Human resources - Perzonalistika SAP, SAP-HR, C3I3A2

 
 
 
 


12 IaaS U1

CloudVM - virtual private server


VNET, a.s.
CloudVM VPS - prenájom virtuálneho servera Vám umožňuje efektívne podľa Vašej potreby využívať výpočtový výkon z ponuky pred konfigurovaných virtuálnych serverov.

Popis služby a cena v dokumente - cloudVM_ponuka.docx
Výpočtový a aplikáčný hosting IaaS, VPS, VM, C2I1A3

 
 
 
 


13 IaaS U1

CloudPRO - Virtual private cloud


VNET, a.s.
CloudPRO VPC - cloudové riešenie je technologicky postavené na platforme OpenStack a jeho základom sú spoľahlivé značkové servery HP s vysokým výkonom procesorov a veľkým objemom pamäte RAM. Ako dátové úložisko používame diskové polia od výrobcu EMC, ktorý je absolútnou špičkou v tejto oblasti. Súčasťou služby je DDoS ochrana voči volumetrickým ako aj sofistikovaných aplikačným útokom, s využitím scrubbingového centra.

Popis služby a cena v dokumente - cloudPRO_ponuka.docx
Výpočtový a aplikáčný hosting IaaS, CloudPRO, VPC, Private Cloud, C2I2A3

 
 
 
 


14 PaaS U1

IWAY PostgreSQL v.1.0.1


Interway
Služba poskytujúca databázové služby PostgreSQL. Kategória U1.
Relačné databázy PostgreSQL C1I1A1

 
 
 
 


15 IaaS U1

Storage


VNET, a.s.
Storage-služba Storage je univerzálny samostatný produkt pre poskytnutie požadovanej diskovej kapacity z EMC data storage alebo iných storage systémov ku housingovým a cloudovým službám. Dátové úložisko je výkonostne škálované do niekoľkých typov dátových úložísk, ktoré plne pokrývajú požiadavky potrieb firiem a užívateľov.
Popis služby a cena: cloudVM_ponuka.docx
Archivácia, backup and disaster recovery Storage, IaaS, Backup C2I2A3

 
 
 
 


19 SaaS U3

SAP DigitalBoardroom


SAP Slovensko s.r.o.
SAP DigitalBoardroom je postavený na platforme SAP AnalyticsCloud, využíva dáta nielen zo systémov SAP ERP ale aj s dátových skladov a ďalších aplikácií SAP a non-SAP na poskytnutie úplného zobrazenia kritických obchodných metrík (KPI) v reálnom čase na jednom mieste. Manažéri a vedúci pracovníci môžu monitorovať, simulovať a riadiť zmeny pomocou veľkých dotykových obrazoviek, ktoré zobrazujú detaily riadkových položiek a súčasne poskytujú jeden zdroj pre kľúčové rozhodnutia.

Základné vlastnosti produktu:
- Beží na veľkých dotykových obrazovkách s jedným alebo viacerými prepojenými obrazovkami pre maximálny prehľad o kľúčových KPI
- Integrovaná BI / vizualizácia, plánovanie / simulácia a inteligentné prediktívne schopnosti
- Hybridná architektúra umožňuje prístup a kombináciu zdrojov údajov s interných systémov a cloud systémov (SAP a non-SAP)
- Dáva vedúcim pracovníkom úplný 360° pohľad v reálnom čase na situáciu v organizácií a KPI na rôznych oddeleniach
- Vizualizujte informácie v kontexte a zjednocuje výkonné rozhodnutia nad jedným zdrojom pravdy vo všetkých oblastiach organizácie.
- Umožňuje odpovedať na otázky ad-hoc s výkonnými analytickými funkciami v jednoduchom a veľmi intuitívnom používateľskom rozhraní
- Simuluje vplyv rozhodnutí na financie a operácie

Viac informácií o riešení SAP AnalyticsCloud môžete nájsť tu:
https://www.sap.com/products/board-room.html
HR-Human resources - Perzonalistika Human resources C3I3A3

 
 
 
 


20 IaaS U1

Virtuálne dátové centrum


Rackscale
CPU, RAM, HDD + služby: Monitoring, HelpDesk 24x7, Windows & Linux Images, VMware© vCloud® Platform, Dostupnosť 99,99%.
Výpočtový a aplikáčný hosting Virtuálne dátové centrum C0I0A1

 
 
 
 


21 IaaS U1

Aliter Virtual Machines (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba poskytuje škálovateľné zdroje výpočtového výkonu vo forme virtuálneho servera. K dispozícii je rozsiahla ponuka profilov virtuálnych serverov určených pre širokú škálu riešení prevádzkovaných na platformách ako napr. Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, SAP a mnoho ďalších.
Výpočtový a aplikáčný hosting Azure, virtual machines C0I0A1

 
 
 
 


22 IaaS U1

Aliter Active Directory (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Azure Active Directory (AD) je cloudová služba zameraná na centrálnu správu identity a prístupu, ktorá umožňuje zamestnancom organizácie prostredníctvom centrálneho účtu prihlasovať sa a pristupovať k informačným systémom (IS) a zdrojom (napr. Office nástroje, integrované IT systémy a ďalšie).
Active directory Azure, active directory C0I0A1

 
 
 
 


23 SaaS U1

Aliter Office 365 (Azure)


Aliter Technologies, a.s.
Služba Office 365 poskytuje kancelársky balík produktov Microsoft Office prevádzkovaných z verejného cloudu.
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Microsoft Office 365 C0I0A1

 
 
 
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41