Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   SOFTIP, a. s.
company ID  
   36 785 512
Address 1  
  EBC Na Troskách 26
Address 2  
  NULL
Town  
  Banská Bystrica
ZIP  
  974 01
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  NULL
  

Service
Request Nr. 280 
   
Service name SOFTIP Azure PaaS for Cloud Native aplication Secure plus 
   
Service model PaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U3 
   
Service Category Platform as a service (PaaS) 
   
Service clasification (CIA) C2I2A2 
   
Key words Cloud Native, PaaS, 
   
Poskytovateľ služby SOFTIP, a. s.,
Krasovského 14,
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
POŠTOVÁ ADRESA:
SOFTIP, a. s.,
Europa Business Center,
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 
   
Prevádzkovateľ služby Microsoft Ireland Operations Ltd, Dublin 18, D18 P521, Ireland

 
   
Service description Microsoft Azure je rozrastajúca sa sada integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ktorá umožňuje dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze. Vaše aplikácie, Vaša architektúra, Vaša platforma, všetky sú vítané.

Platforma ako služba (PaaS) umožňuje používateľom nasadzovať a prevádzkovať cloud systémy a tradičné, ale hlavne cloud native služby a aplikácie, ktoré dokážu využívať benefity štandardizovaných PaaS služieb a vďaka tomu optimalizovať svoj beh a náklady v cloude.

Táto platforma zároveň ponúka bezpečné prostredie pre ochranu údajov a ich šifrovanie pomocou zákazníckych šifrovacích kľúčov CMK (Customer Managed Keys) a certifikátov umiestnených v bezpečnostnej schránke Azure Key Vault.

Platforma ďalej poskytuje:
• Automatizovaný provisioning aplikačných platforiem a databáz
• Centralizovaný identity manažment a správu rolí užívateľov s kontrolou prístupom užívateľov ku jednotlivým zdrojom
• Konfiguráciu aplikačných platforiem
• Aplikačný loadbalancig a routing
• Centralizovaný bezpečnostný a operačný monitoring
• Automatizované škálovanie
• Zabezpečovanie vysokej dostupnosti
• Služby na bezpečné ukladanie dát
• Služby na spracovanie údajov, impulzov a tokov, napr. z IoT zariadení
• Služby poskytujúce kognitívne funkcie
• Služby poskytujúce podporu strojového učenia a umelej inteligencie
• Nasadenie a orchestráciu kontajnerových platforiem
• Nasadzovanie aplikácií v rámci kontajnerových platforiem
 
   
Používatelia služby Pokročilí používatelia, ktorí sa snažia optimalizovať a modernizovať svoje systémy a služby pomocou nákladovo efektívnych a moderných PaaS služieb a zároveň potrebujú spracovávať a ukladať dôverné dáta na úrovni U3. 
   
Technologie Sluzby Uvedené služby sú poskytované z dátových centier Microsoftu, umiestnených v Európskej únii, spĺňajúce najvyššie kritériá bezpečnosti a obsahujúce veľké množstvo bezpečnostných certifikátov.

Azure je navrhnutý tak, aby zvládal akúkoľvek pracovnú záťaž, od malých vývojárskych testovacích projektov až po globálne uvádzanie produktov. Na Azure sa spolieha aj viac ako 90% spoločností z rebríčka Fortune 500, pretože ponúka zmluvu o úrovni poskytovaných služieb, nonstop technickú podporu a neustále sledovanie stavu služieb.

Jednotlivé PaaS služby Azure pokrývajú napríklad aj nasledujúce oblasti:

Uchovávanie šifrovaných údajov rôznych typov (relačné, dokumenty, binárne, ….):
• Spracovanie údajov rôznymi spôsobmi – transakčné, analytické, datawarehouse
• Databázové platformy:
o Azure Cosmos DB
o Azure SQL Database
o Azure SQL Managed Instance
o Azure Database for MySQL
o Azure Database for PostgreSQL

Umelá inteligencia a tzv. Kognitívne funkcie na spracovanie vstupov (ochrana uložených údajov – data at rest):
• Azure Cognitive Services – Custom Vision
• Azure Cognitive Services – Face Services
• Azure Cognitive Services – Form Recogniser
• Azure Cognitive Services – Language Understanding
• Azure Cognitive Services – QnA Maker
• Azure Cognitive Services – Form Recogniser
• Azure Cognitive Services – Translator
• Azure Cognitive Services – Speech
• Azure Cognitive Services – Content Moderator
• Azure Cognitive Services – Personaliser
• Azure Machine Learning

Služby na implementáciu riešení pre tzv. mikroslužby a kontajnerizáciu aplikácii:
• Azure Container Registry
• Azure Container Instance
• Azure Kubernetes Services

Špeciálne služby na uchovávanie a spracovanie šifrovaných údajov ako platforma pre analytické spracovanie:
• Azure Databricks FS
• Azure Data Lake Storage
• Azure Data Factory

Analytické riešenia:

• Azure Synapse Analytics
• Azure HDInsight
• Azure Stream Analytics
• Azure Data Lake Analytics
• Event Hubs
• Power BI
• Azure Data Explorer

Aplikačné riešenia, nessaging a asistenčné služby:
• Azure App Configuration
• Azure App Service
• Azure Service Bus
• Azure Bot Service

Riešenia pre vzdialený prístup, monitoring, load balancing, zálohovanie a automatizáciu:
• Azure Virtual Desktops (kryptovanie diskov)
• Azure Monitor
• Azure Sentinel
• Azure Automation
• Azure Front Door
• Azure Backup

 
   
Parametre ceny Služby Azure s priebežnými platbami môžete podľa potreby škálovať smerom nahor alebo nadol, takže platíte len za to, čo využijete. Vďaka účtovaniu po minútach a záväzku spoločnosti Microsoft prispôsobovať sa cenám konkurencie u obľúbených infraštruktúrnych služieb vždy dostávate najlepší pomer cena / výkon.
Je tiež možné získať výhodnejšie ceny pomocou rezervovaných inštancií na 1 rok alebo na 3 roky.

Pri takejto širšej množine Azure služieb je ťažko definovať jednotlivé parametre pre stanovenie ceny, preto navrhujeme vždy konzultovať parametre pre stanovenie ceny v štandardnom nástroji – Azure Pricing Calculator, ktorý k danému typu služby vždy uvádza charakteristiky a parametre na základe ktorých sa stanovuje cena: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/ .

 
   
Parametre monitorovania Monitorovanie Azure zdrojov je centralizované do konzoly Azure Monitor. Dostupnosť služieb SLA závisí od použitých IaaS služieb. Pri takej širokej množine rôznych služieb ako ponúka Azure nie je reálne uviesť parametre pre monitoring špecifických služieb, preto je potrebné vždy overiť parametre pre špecifickú službu na https://azure.microsoft.com .

 
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41