Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Service provider

Provider  
   SAP Slovensko s.r.o.
company ID  
   35 737 328
Address 1  
  Twin City C, Mlynske nivy 16
Address 2  
  
Town  
  Bratislava
ZIP  
  821 09
Phone  
  
Mobil   
  
email  
  
Description/commnets  
  
  

Service
Request Nr. 11 
   
Service name SAP SuccessFactors Jam Collaboration 
   
Service model SaaS 
   
Certification level (U1, U2, U3) U3 
   
Service Category HR-Human resources - Perzonalistika 
   
Service clasification (CIA) C3I3A2 
   
Key words SAP, SAP-HR, 
   
Poskytovateľ služby SAP Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Slovensko
 
   
Prevádzkovateľ služby SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
 
   
Service description SAP Jam Collaboration – Sociálna sieť

Nástroj SAP Jam je riešenie sociálnej spolupráce a rozhodovania, ktoré umožňuje spájať ľudí, procesy, informácie a aplikácie s cieľom výmeny informácií, riešenia problémov a rozhodovania.

SAP Jam poskytuje zdieľanie informácií štruktúrovane, organizovane a dostupne, kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné; či už ide o dokumenty, vzdelávací materiál, poznatky, správy, procesy, funkčné alebo technické informácie, ktoré sú vstavané do štruktúrovaného nástroja na báze skupín.

Základné vlastnosti SAP Jam:
- Ankety
- Prehľad noviniek
- Blogy
- Zdieľanie videa a dokumentov a verzionovanie
- Wikis (spolupráca na tvorbe obsahu)
- Verejné, súkromné a externé súkromné skupiny
- Fóra pre diskusie, otázky a / alebo nápady
- Odkazy na externý obsah

Viac informácií o riešení SAP SuccessFactors Jam Collaboration môžete nájsť tu:

https://www.sap.com/products/enterprise-social-collaboration.html


 
   
Používatelia služby Používateľmi sú administrátori SAP Jam, ktorí definujú pravidlá používania nástroja. Napríklad kto môže vytvárať nové skupiny ako bude vyzerať dizajn skupín aké budú oprávnenia jednotlivých úrovní používateľov. Typickým používateľom sú všetci zamestnanci organizácie, ktorí môžu prispievať do skupín vytvárať obsah, hlásiť sa do jednotlivých skupín, manažovať si svoje notifikácie a osobné nastavenia. Používateľmi môžu byť aj externé osoby, ktoré budú prizvané do vybraných skupín. Voľnosť a flexibilitu určuje administrátor/kľučový používateľ.  
   
Technologie Sluzby Riešenie SAP Jam nie je závislé na iných technológiách. Produkt bol vytvorený v prostredí Java a prihlasuje sa na odber aplikácie J2EE. Používajú sa open-source knižnice Java.

Viac informácií o použitých technológiách nájdete tu:

https://www.sap.com/products/enterprise-social-collaboration/technical-information.html
 
   
Parametre ceny Cena tohoto modulu sa stanovuje podľa počtu používateľov mesačne. Ceny sú definované v jednotlivých úrovniach počtu používateľov (s narastajúcimi používateľmi cena klesá) 
   
Parametre monitorovania Poskytujeme pravidelné správy, ktoré obsahujú informácie o priemerných časoch odozvy na dátové centrum.

Informácie o dostupnosti a výkone v reálnom čase si zákazníci môžu pozrieť po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://support.sap.com/kb-incidents/cloud-status-dashboard/availability-and-response-time-reports.html .

Administrátori podpory zákazníka budú mať prístup k stavovému panelu služby priamo z aplikácie, aby mohli okamžite zobraziť stav, výkon a časy odozvy dátového centra pre svoje konto v reálnom čase. Zákazníci získajú možnosť bezpečného prihlásenia, aby mohli zobrazovať konkrétne informácie o svojom konte. Cloud Availability Center je prispôsobený cloudový panel, ktorý zákazníkom poskytuje konsolidované zobrazenia vrátane dostupnosti, výkonu a úrovne poskytovania služby v reálnom čase.
 
   
Komentár   
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    57
 

U2

IaaS    23
PaaS    20
SaaS    21
 

U3

IaaS    22
PaaS    60
SaaS    19