Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
V1.0 Beta

Vyhľadať službu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Zrušiť filter 
Katalóg služieb Vládneho cloudu SR
Počet záznamov 526
 


435 IaaS U3

Virtual Network


Microsoft Ireland Operations Limited
Virtual Network

• Základná stavebná služba pre budovanie privátnych sietí v Azure
• Komunikácia medzi cloud zdrojmi, internetom a on-premises (lokálnymi) sieťami
• Podpora pre: adresné priestory verejné a privátne, subnety, regióny a subskripcie
• On-premises varianty: Point-to-Site, Point-to-Point
• Filtrovanie a smerovanie sieťovej prevádzky
zornenia (Standard)
Networking Virtual Network C3I3A2

 
 
 
 


436 IaaS U3

VPN Gateway


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure VPN Gateway

• Typ gateway: Point-to-Site, Site-to-Site a ExpressRoute
• Prenosová kapacita: podľa zvolenej úrovne služieb (typicky do 10Gbps)
• Podporované protokoly: SSTP, OpenVPN, IPsec, NSP VPN (pre ExpressRoute)
• Routing: Dynamický, Statický, BGP
• Odolnosť spojenia: active-passive, active-active
• Počet tunelov: podľa zvolenej úrovne služieb (P2S: max. 10000, S2S: max. 30)
Networking VPN Gateway C3I3A2

 
 
 
 


437 PaaS U3

API management


Microsoft Ireland Operations Limited
API Management

• Manažovaná služba publikuje hostované API bezpečným, spoľahlivým a škálovateľným spôsobom.
• Kľúčové funkcie: URL mapping, query a path parametry, request a response kontext, caching odpovedí, rate limit, kvóty a IP reštrikcie. Na celom API alebo na individuálnych operáciách.
Other services API management C3I3A2

 
 
 
 


438 PaaS U3

Microsoft Azure Cost managemenet and billing


Microsoft Ireland Operations Limited
Cost Management

• Služba pre správu nákladov a billingu cloud služieb
• Správa nákladov Microsoft Azure a Amazon AWS v jednom prostredí
• Integrácia s Azure Advisor pre optimalizáciu nákladov pomocou rezervácií, vhodnej veľkosti služieb a odstráneniu nevyužívaných zdrojov
• Možnosť napojenia vlastného reportingu (Power BI) a vlastných aplikácií (API)
Cloud manažment Azure Cost managemenet and billing C3I3A2

 
 
 
 


439 PaaS U3

Microsoft Azure policy


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure Policy

• Služba umožňuje vynútiť organizačné štandardy a dosiahnuť súlad vo veľkom meradle.
Cloud manažment Azure policy C3I3A2

 
 
 
 


440 PaaS U3

Azure Advisor


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure Advisor.

Služba poskytuje doporučenia na vybudovanie bezpečného a spoľahlivého prostredia v cloude.
Cloud manažment Azure Advisor C3I3A2

 
 
 
 


441 PaaS U3

Microsoft Azure portal


Microsoft Ireland Operations Limited
Microsoft Azure Portal

• Jednotné miesto pre vytváranie, správu a monitorovanie všetkých služieb Azure. Jednotná a unifikovaná web konzola.
• Doplnená mobilná aplikácia (Azure Mobile App) pro iOS a Android
Cloud manažment Microsoft Azure portal C3I3A2

 
 
 
 


443 PaaS U3

Azure Maps


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure Maps

• Geo-spatial služba pre integráciu máp, vyhľadávanie, určovanie trás, hustotu dopravy do ľubovoľných aplikácií a projektov
• podpora web a mobilných aplikácií
Other services Azure Maps C3I3A2

 
 
 
 


444 PaaS U3

Notification Hubs


Microsoft Ireland Operations Limited
Notification Hubs

• Vysoko škálovateľná, cross-platformová služba pro zasielanie push notifikácií
• Broadcast alebo individuálni užívatelia
• 3 úrovne služieb: Free (zdarma), Basic, Standard
• Podporované platformy: Windows, iOS, Android
Other services Notification Hubs C3I3A2

 
 
 
 


445 PaaS U3

Azure Purview


Microsoft Ireland Operations Limited
Azure Purview

• Služba poskytujúce unifikujúce riešenie pre správu a manažovanie dát, bez ohľadu na zdroj dát, napríklad dáta uložené v lokálnej infraštruktúre, u rôznych clodových poskytovateľov alebo dáta v SaaS službách.
• Riešenie zahŕňa:
- analýzu dát a ich mapovanie
- klasifikáciu, označenie a následnú správu citlivých dát v kombinácii s Microsoft Information Protection
- unifikovaný a komplexný prehľad dátovej základne, identifikovanie vzťahov medzi dátami
Cloud manažment Azure Purview C3I3A2

 
 
 
 

Certifikované

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41