Catalogue of cloud services of Gov cloud SR
V1.0 Beta

Search service
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Clear 
List of services of Slovak Gov Cloud
Total Records: 526
 


617 SaaS U2

Dynamics 365 Fraud Protection


Microsoft Ireland Operations Limited
Služba na ochranu pred fraudom, zvýšenie príjmov a reputácie v bankových organizáciách

• Kľúčové funkcie: Prevencia strát, Ochrana účtov, Ochrana nákupov
Software as a Service Dynamics 365 Fraud Protection C3I3A2

 
 
 
 


618 SaaS U2

Dynamics 365 Customer Insights


Microsoft Ireland Operations Limited
• Služba pomáha budovať hlbšie porozumenie zákazníkom na základe analýzy dát.

• Prepája dáta z rôznych transakčných, behaviorálnych a observačných zdrojov a vytvára kompletný pohľad na zákazníka. Pomocou týchto štatistík je možné merať skúsenosti a procesy zamerať na zákazníka.
Software as a Service Dynamics 365 Customer Insights

C3I3A2

 
 
 
 


619 SaaS U1

Tableau Cloud


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Tableau cloud je webová služba (cloudová platforma), ktorá sa niekedy nazýva „Softvér ako služba“ alebo „SaaS“ alebo „Cloud Computing“. Pomocou výkonného analytického nástroja umožňuje používateľom bezpečne ukladať, zdieľať a analyzovať údaje pomocou výkonných analytických nástrojov Tableau, a to bez potreby lokálnej infraštruktúry Tableau.

Vďaka službe Tableau Cloud môžu používatelia spolupracovať na analýzach, reportoch a vizualizáciách, čo uľahčuje rozhodovanie a získavanie informácií na základe údajov v organizácii, ovládacích paneloch a zostavách v reálnom čase, čo uľahčuje rozhodovanie a získavanie informácií na základe údajov v rámci celej organizácie.
Software as a Service Tableau C1I1A1

 
 
 
 


620 SaaS U2

Dynamic 365 Human Resources


Microsoft Ireland Operations Limited
Služba poskytuje prehľad o zamestnancoch, ktorých potrebujete na vytváranie pracovného prostredia
• Kľúčové roly: Kompenzácie, Zamestnanecké výhody, Pracovné voľno a absencie, Dodržiavanie predpisov, Mzdová integrácia, Spätná väzba k výkonnosti, Školenia a certifikácie, Samoobslužné programy
HR-Human resources - Perzonalistika Dynamic 365 Human Resources C3I3A2

 
 
 
 


621 SaaS U2

Microsoft Office 365


GAMO a.s.
Cloudové služby Microsoft Office 365 s Microsoft 365 Apps

Ide o nástroje na:

– tvorbu a editovanie dokumentov

– tabuľkový kalkulátor s analytickými nástrojmi

– tele/videokonferencie cez internet, prepojený s dokumentovým systémom

– systém broadcastingu cez internet

– klient elektronickej pošty

– cloudový systém elektronickej pošty (služba)

– cloudový systém na správu dokumentov

– zabezpečené úložisko v cloude

– správa kalendárov a kontaktov

– zdieľaný hierarchický poznámkový blok

– tvorbu a zdieľanie prezentácií

– klientský databázový nástroj

– nástroj pre podnikové sociálne siete

– správu úloh

– nástroj na plánovanie

– nástroj na automatizáciu obchodných procesov

– nástroj na vhľad do individuálnej a tímovej produktivity

– nástroj na vizualizáciu dát

. nástroj na správu koncových zariadení

– nástroj na správu identít a riadenie prístupu s pomocou viacfaktorovej autentizácie

– nástroj na vyhľadanie a zablokovanie kľúčových informácií na účely auditu

Vždy aktuálne aplikácie Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams a ďalšie.

• Aplikácie môžete nainštalovať až do piatich počítačov, piatich tabletov a piatich mobilných zariadení.

• Môžete ukladať a zdieľať súbory prostredníctvom cloudového úložiska 1 TB na OneDrive.

Kompatibilné s Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016 a tromi najnovšími verziami macOS. K dispozícii vo všetkých jazykoch.

Je možné zakúpiť samostatne alebo ako súčasť balíčkov Office 365 E3, E5 a Microsoft 365 E3, E5.

Opis rozsahu služieb v rámci Office 365: https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-platform-service-description
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Microsoft Office 365 C3I3A2

 
 
 
 


622 SaaS U2

Microsoft 365


GAMO a.s.
Microsoft 365 je cloudová služba umožňujúca vytváranie obsahu, spoluprácu na diaľku a zabezpečenie používateľov. Obsahuje Microsoft Office 365, Enterprise Mobility a Security a operačný systém Windows.

Microsoft Office 365 predstavuje cloudové prostredie na podporu tvorby obsahu, spoluprácu a komunikáciu vrátane aplikácií Office na inštaláciu do zariadenia.

Enterprise Mobility a Security predstavuje inteligentnú platformu na správu a zabezpečenie mobilnej infraštruktúry. Pomáha chrániť vašu organizáciu a umožňuje zamestnancom využívať nové a flexibilné spôsoby práce.

K dispozícii sú verzie pre bežných používateľov v kancelárii, ale aj verzie pre pracovníkov v prvej línii (vo výrobe, obchode, zdravotníctve atď.)
Biznis aplikacie /Office, Formulare, ... Microsoft 365 C3I3A2

 
 
 
 

Certified

U1

IaaS    41
PaaS    89
SaaS    60
 

U2

IaaS    27
PaaS    43
SaaS    51
 

U3

IaaS    45
PaaS    129
SaaS    41